Liên Hệ

Hãy chắc chắn để đọc.

1.Thắc mắc về sản phẩm, hãy chắc chắn để nhập số mục. (Ví dụ: OM-501)

2.Thông thường, tôi sẽ trả lời trong vòng 1 ~ 3 ngày.

3.Ngay cả khi 1 ~ 3 ngày trôi qua, nếu không có câu trả lời, có khả năng là địa chỉ thư là sai.

4.Để liên hệ với nhân viên Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi từ Facebook này.

Bigbazar-cuahangdocu